Charakterystyka systemu

Stacyjny system Bieżącej Obsługi Ruchowej Stacji Elektroenergetycznej (BORSE) stanowi realizację sprzętową i programową układu sterowania i nadzoru dla obiektów elektroenergetycznych, a w szczególności dla stacji transformatorowych wysokich i średnich napięć.

System ten umożliwia zbieranie i przesyłanie informacji o stanie urządzeń stacyjnych w zakresie:

 • stanów położenia łączników (wyłączniki, odłączniki, uziemniki, styczniki itp.),
 • stanu zabezpieczeń i automatyki zabezpieczeniowej,
 • sygnalizacji ostrzegawczej i alarmów,
 • wartości prądów, napięć, mocy czynnych i biernych oraz częstotliwości sieci,
 • współprace z przetwornikami wielkości analogowych(ciśnienie, temperatura, wilgotność, etc.),
 • wysyłania impulsów:
 • sterujących łącznikami,
 • blokowania i odblokowania automatyk zabezpieczeniowych,
 • sterowania przełącznikami zaczepów transformatorów itp.

Sprzętowo, w wersji podstawowej, system składa się z koncentratora, lokalnego stanowiska nadzoru oraz odpowiedniej liczby (max. 254) sterowników polowych połączonych ze sobą i koncentratorem łączami w standardzie RS485. System stacyjny może również współpracować na łączach szeregowych z zabezpieczeniami cyfrowymi i rejestratorami zakłóceń.
Zbieranie informacji z obiektu nadzorowanego, w którym nie zastosowano zabezpieczeń cyfrowych odbywa się poprzez sterowniki polowe posiadające:

 • wejścia dwustanowe,
 • wejścia analogowe,
 • wyjścia sterownicze.

Komunikacja komputera stacyjnego z systemem nadrzędnym (zainstalowanym np. w RDM) odbywa się przez łącza szeregowe RS232C, umożliwiające współpracę z modemami, konwerterami RS232/ pętla prądowa, łącznicami światłowodowymi i innymi akceptującymi ten standard.
System BORSE montowany jest w wersji rozproszonej tzn. takiej, w której sterowniki polowe montowane są bezpośrednio w polach. Obsługę sterowników polowych oraz komunikację z koncentratorem zapewniają mikrokontrolery. Układ sterownika polowego wraz z mikrokontrolerem nazwano listwą polową. Połączenie listew polowych z koncentratorem stanowią obwody okrężne zbudowane z dwuprzewodowego symetrycznego toru.