Koncentrator BORSE-K

Koncentrator BORSE-K jest komputerem przemysłowym wyposażonym w płytę główną, dysk typu flash z systemem operacyjnym i oprogramowaniem telekomunikacyjnym oraz zestawem portów komunikacyjnych służących do obsługi urządzeń obiektowych w zakresie akwizycji danych oraz do przesyłania informacji do nadrzędnych systemów telemechaniki.

Koncentrator BORSE-K realizuje następujące funkcje:

  • pozyskiwanie danych z urządzeń obiektowych w zakresie stanu wejść binarnych, zdarzeń, pomiarów, stanów liczników,
  • synchronizacji czasu urządzeń obiektowych,
  • telesterowania urządzeniami obiektowymi,
  • przesyłanie pozyskanych danych do systemów telemechaniki wyższego szczebla,
  • udostępnia łącze inżynierskie do zabezpieczeń CZIP,
  • przechowuje dane dotyczące zdarzeń oraz pomiarów zaistniałych na obiekcie,
  • programowalnego konwertera protokołów komunikacyjnych urządzeń obiektowych,
  • akwizytora danych dotyczących zagadnień ziemnozwarciowych i jakości energii,
  • udostępnia łącze do zdalnej konfiguracji parametrów pracy koncentratora,
  • serwera WWW/FTP w protokole TCP/IP.