Przykładowe konfiguracje systemu

Schematy przyłączeń sterownika BORSE-L

Przykładowa szafa telemechaniki