Stanowisko lokalne BORSE-S

Lokalne stanowisko dyspozytorskie BORSE-S jest komputerem przemysłowym z zaimplementowanym oprogramowaniem dyspozytorskim BORSE-D pracującym w środowisku oprogramowania Microsoft Windows. Pakiet oprogramowania BORSE-D umożliwia realizacje podstawowych funkcji związanych z prowadzeniem ruchu obiektu energetycznego takich jak:

  • wizualizację schematów synoptycznych stacji, obiektów w zakresie stanów pracy łączników, automatyk i wartości wielkości mierzonych,
  • realizację poleceń sterujących w zakresie zmian stanów położenia łączników i zmian stanów automatyk zabezpieczeniowych,
  • rejestrację zdarzeń wyposażoną w oprogramowanie umożliwiające obróbkę danych w zakresie: selekcji, hierarchizacji, magazynowania i selektywnego przekazywania do wyższych poziomów nadzoru,
  • możliwość generowania raportów list zdarzeń i pomiarów z zadanego okresu,wizualizacje pomiarów prądów, napięć, mocy etc. w zakresie i z dokładnością wskazaną przez użytkownika,wyliczanie pomiarów energii z możliwością dokonywania rozliczeń za dowolnie przyjęty okres,
  • tworzenie wykresów wartości wielkości mierzonych lub ich sum w okresach czasu wskazanych przez użytkownika,
  • możliwość przydzielania uprawnień dostępu do przeglądania schematów, raportów i wykonywania pleceń sterowniczych
  • umożliwia edycje schematów oraz wybór wizualizowanych sygnałów, pomiarów oraz poleceń sterowniczych,
  • instalacje firmowego oprogramowania inżynierskiego do obsługi zabezpieczeń.