Sterownik pola BORSE-L

Sterownik polowy BORSE-L jest mikroprocesorowym kontrolerem wyposażonym w wejścia pomiarowe, binarne i wyjścia sterownicze, przeznaczonym do akwizycji informacji analogowych oraz dwustanowych z urządzeń których bezpośrednie przyłączenie do systemu telemechaniki BORSE (na drodze cyfrowej) uniemożliwiają warunki techniczne.

Układy wejściowe i wyjściowe:

  • Wejścia dwustanowe umożliwiają stwierdzenie jednego z dwóch stanów (stan wysoki – pobudzenie, stan niski – brak pobudzenia) sygnału wejściowego. Wejścia te służą do kontroli stanu położenia łączników, stanu zabezpieczeń i automatyki zabezpieczeniowej oraz sygnalizacji ostrzegawczej i alarmów. Wejściowy sygnał stałonapięciowy po przejęciu przez układ formowania steruje diodę optoizolatora. Układ formowania ustala próg pobudzenia napięciowego i prądowego diody optoizolatora. Stan tranzystora wyjściowego poprzez układ bramy buforowej kontrolowanej przez układ sterowania, może być odczytany przez procesor.

  Wejścia analogowe:

  • Wejścia analogowe w wykonaniu standardowym umożliwiają pomiar sygnałów zmiennoprądowych uzyskiwanych z przekładników prądowych i napięciowych ( 1A lub 5A, 100 V) w wykonaniu specjalnym, pomiar prądów stałych do kilku kA oraz napięć stałych do 6 kV. Sygnał wyjściowy z przekładników napięciowych transformowany jest na niższy poziom przez transformator pomiarowy. Natomiast sygnały z przekładników prądowych transformowane są na niższy poziom przez konwertery I/I szwajcarskiej firmy LEM. Przed dokonaniem konwersji sygnału analogowego na postać cyfrową następuje zapamiętanie (na czas konwersji) sygnału mierzonego przez układ próbkująco-pamiętający (sample and hold). Przetwornik A/C podstawowo wykonywany jest jako 12-to bitowy. Częstość próbkowania wartości chwilowej sygnału wynosi 2 kHz. Algorytmy pomiarów umożliwiają pomiar wartości skutecznej lub średniej sygnałów wejściowych. Pomiar fazy i częstotliwości realizowany jest programowo przez listwę polową.

Wyjścia sterujące:

  • Wyjścia sterujące służą do wysyłania impulsów sterujących. Elementem wykonawczym jest miniaturowy przekaźnik elektromechaniczny o dużej obciążalności prądowej. Realizacja sterowania odbywa się przez równoczesne pobudzenie przekaźnika wyboru grupy i przekaźnika wyjściowego. Takie rozwiązanie stanowi zabezpieczenie przed błędnym zadziałaniem jak również umożliwia kontrolę działania przekaźników bez wysyłania sygnału sterującego. Kontrolę działania przekaźników umożliwia również druga para styków przekaźników lub trzecia w przypadku sterowań dwubiegunowych. Napięcie sterujące jest podłączone przez ogranicznik prądu chroniący styki przekaźników w przypadkach załączenia zwartego obwodu. Ogranicznik prądu (stanowiący element zewnętrzny – poza sterownikiem polowym) jak i przekaźniki dobierane są w zależności od wielkości napięcia i prądu sterowniczego.

Konstrukcja mechaniczna:

  • Podstawę konstrukcji mechanicznej listew stanowi plastykowy profil (w kształcie korytka) typu RS100 firmy Weidmuller. Profil ten po zamontowaniu zaczepów może być mocowany na typowych szynach zaciskowych. Konstrukcja profilu umożliwia zamocowanie płytki drukowanej. Zaciski wejściowe, złącza wielostykowe, transformatory pomiarowe, przetworniki LEM oraz przekaźniki zlokalizowane są na zewnętrznej stronie płytki drukowanej, natomiast elementy elektroniczne na stronie wewnętrznej. W konstrukcji listew zastosowano zaciski śrubowe firmy Weidmuller dla wejść pomiarowych i zaciski firmy Phoenix dla wejść dwustanowych.